Passer au contenu principal
Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg

S-Team: Setz dech an! – Projet zur Gewaltpräventioun – Novembre

La violence est un phénomène quotidien dans (presque) toutes les maisons relais. Cela met à rude épreuve les enfants et les adultes. Le projet « S-Team : Setz dech an ! » adopte une approche préventive et donne l’occasion aux enfants de devenir eux-mêmes des acteurs qui luttent activement contre les différentes sortes de violences … Continued

S-Team: Setz dech an! – Projet zur Gewaltpräventioun – Octobre

Attention: Cette formation est complète!!   La violence est un phénomène quotidien dans (presque) toutes les maisons relais. Cela met à rude épreuve les enfants et les adultes. Le projet « S-Team : Setz dech an ! » adopte une approche préventive et donne l’occasion aux enfants de devenir eux-mêmes des acteurs qui luttent activement … Continued

Beweegungserzéiung am non-formale Beräich : Mountainbike

An dëser Formatioun geet et drëms, d‘Grontechniken vum Mountainbike a Form vu klenge Spiller an Übungen kennenzeléieren, fir dës jonke Kanner a Jugendlecher bäizebréngen. Doniëwt gin d’Sëcherheetsaspekter an d’Leedung vun engem Mountainbike-Grupp (mat Kanner oder Jugendlecher) thematiséiert.

Beweegungserzéiung am non-formale Beräich : Boulderen

Thematiséiert gin ënner anerem daat spezifescht Opwieren, d’Sëcherheetsaspekter an d’Grondtechnike vum Boulderen. Dëst geschitt a Form vu kannergerechte Spiller an Übungen un der Klammmauer. De Fokus vun der Formatioun lait op der praktescher Ëmsetzung.

Beweegungserzéiung am non-formalen Beräich: Kooperatiouns-Spiller

Dass Spiller am Kannerberaich net ëmmer vun Leeschtung a Konkurrenzgedanke geprägt musse sin, soll dës Formatioun weisen. Dofir gin hei vill Spiller fiergestallt, bei deenen et drëms geet, zesummen mat engem Partner oder an enger Grupp ze spillen, ee gemeinsamt Ziel ze erreechen an ze kooperéieren.

Mensch, Natur und Traditionen

Outdoorgames: Spiele Draussen für Teens

Survival und Bushcraft

Feuerküche

Do-It-Yourself – mit Naturmaterialien und Wildpflanzen